Παραγωγός Συστημάτων/Προφίλ vs Κατασκευαστής Κουφωμάτων. Πού διαφέρουν και πώς συνεργάζονται;

Ανακαινίζετε ή φτιάχνετε το σπίτι σας; Τότε μάλλον είναι η στιγμή που θα ασχοληθείτε με την επιλογή και την τοποθέτηση των κουφωμάτων. Με ποια κριτήρια όμως θα επιλέξετε τα κουφώματα και τον αντίστοιχο προμηθευτή; Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ παραγωγών συστημάτων/προφίλ (διελάσεις) και κατασκευαστών κουφωμάτων; Και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

Oι έννοιες παραγωγός συστημάτων και κατασκευαστής κουφωμάτων είναι έννοιες που συχνά συγχέονται. Πρόκειται όμως για δύο διαφορετικές. Ο παραγωγός συστημάτων ασχολείται με τα συστήματα που παράγονται από τις διελάσεις, δηλαδή, με τη δημιουργία της βέργας των κουφωμάτων. Για να γίνει πιο κατανοητό, η βέργα αποτελεί την πρώτη ύλη, η οποία με την κατάλληλη επεξεργασία θα καταλήξει στο τελικό προϊόν, το κούφωμα δηλαδή.

Η επεξεργασία τώρα, γίνεται από τον κατασκευαστή κουφωμάτων, όπως είναι για παράδειγμα η Θερμοπλαστική, ο οποίος έχει και τον τελευταίο λόγο για τη λειτουργία και την ποιότητα του κουφώματος.

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα συστημάτων, από αρκετά οικονομικά που στερούνται όμως τα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, έως και μεγαλύτερου κόστους που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαιρετικές επιδόσεις. Τα Συστήματα (προφίλ) που παράγονται από τις διελάσεις, παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαφοροποίηση της ποιότητας και του κόστους του τελικού προϊόντος, όμως ο κατασκευαστής είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο για την συνολική ποιότητα και καλή λειτουργία του κουφώματος.

Γι’ αυτό, θα πρέπει μεν να πραγματοποιείτε έρευνα αγοράς και να ενημερώνεστε για τη σειρά – σύστημα αλουμινίου ή uPVC που θέλετε να αγοράσετε, χωρίς δε να βασίζεστε αποκλειστικά στο brand name του παραγωγού.

Ένα καλό σύστημα από μία εταιρεία διέλασης δεν εξασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν θα είναι άρτιο, καθώς μεσολαβούν κάποιες πολύ σημαντικές διαδικασίες για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής, όπως:

 • Κόψιμο
 • Γώνιασμα ή Κόλλημα
 • Προσθήκη Μηχανισμού
 • Προσθήκη Υαλοπίνακα
 • Λοιπών Εξαρτημάτων

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί συστημάτων/προφίλ:

 • Έχουν την ευθύνη για την αρτιότητα του συστήματος.
 • Είναι υπεύθυνοι για την βαφή.
 • Είναι υπεύθυνοι για την παράδοση των προφίλ εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές και τα εγχειρίδια για την σωστή κατασκευή του κουφώματος δίνονται επίσης από τους παραγωγούς αλλά έγκειται στον κατασκευαστή το πώς και αν θα χρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές:

 • Είναι υπεύθυνοι για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για την επεξεργασία των προφίλ (κόψιμο, κόλλημα, γώνιασμα)
 • Φέρουν την ευθύνη της αρτιότητας του τελικού προϊόντος. Καθοριστικό ρόλο παίζει το κατά πόσο ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί τα σωστά υλικά όπως τους μηχανισμούς, τα λάστιχα, τους υαλοπίνακες κτλ.
 • Οφείλουν να έχουν το Know-How για τα συστήματα και τις διαστάσεις τους
 • Την ευθύνη της εγγύησης
 • Της σωστής τοποθέτησης και του After Sales Service

Πέρα από τα παραπάνω, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην τελική κατασκευή έχουν οι Υαλοπίνακες. Συγκεκριμένα, οι υαλοπίνακες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας ενός κουφώματος και συνεπώς συμβάλλουν στον τελικό δείκτη θερμοπερατότητας (Uw) και στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Σημειώνουμε ότι οι Δηλώσεις Επίδοσης Κουφωμάτων συμπεριλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προφίλ που δίνονται από τους παραγωγούς. Για τον τελικό συντελεστή Θερμοπερατότητας (Uw = Uf + Ug), συνυπολογίζουν τον τύπο της κατασκευής, τη διάσταση του κουφώματος και τον υαλοπίνακα. Γι’ αυτό, το κατασκευαστικό τμήμα οφείλει να χρησιμοποιεί το κατάλληλο Software, ώστε κάθε Δήλωση Επίδοσης που αναρτάται να ανταποκρίνεται σε πραγματικές τιμές.

Για να εξασφαλίσει ο κατασκευαστής κουφωμάτων το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό. Στη Θερμοπλαστική επενδύουμε συνεχώς σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία (παραγωγή υαλοπινάκων Solar more, ταινία γνησιότητας) παρέχοντας τις αντίστοιχες εγγυήσεις: 10 χρόνια στα uPVC και 5 χρόνια στα κουφώματα αλουμινίου.

Πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό, έναν από τους σπουδαιότερους ρόλους στη δημιουργία του τελικού προϊόντος κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό. Γι’ αυτό και στη Θερμοπλαστική, φροντίζουμε για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Οι δικοί μας άνθρωποι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και την κατάλληλη εμπειρία που απαιτείται σε όλα τα στάδια κατασκευής των προϊόντων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άριστη ποιότητα και λειτουργία κάθε κουφώματος.

Τέλος, ως κατασκευαστές με πολυετή εμπειρία επιλέγουμε τις κατάλληλες, με εξαιρετική ποιότητα και σχέση απόδοσης-τιμής, σειρές που θα δουλέψουμε από τον κάθε παραγωγό/διέλαση. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να κατασκευάζουμε κουφώματα αλουμινίου και uPVC με σφραγίδα ποιότητας και αξιοπιστίας και έχουμε γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κουφωμάτων στην Ελλάδα!